ATOA- Shoqata Shqiptare e Touroperatoreve dhe Agjencive Turistike

Zëri profesional i sektorit të turizmit në Shqipëri 

Anetaresohu tek  ATOA

Bashkepuno me ATOA

Rreth ATOA-s

Misioni yne

ATOA u krijua me synimin për të krijuar një klimë pozitive për bizneset turistike dhe aktorët kryesorë të tyre

Vizioni Yne

Një sektor turizmi konkurrues që luan sipas rregullave për t’u bërë motori i ekonomisë shqiptare

Objektivat

⮚Krijimi i kushteve të barabarta të konkurrencës për të gjitha bizneset

 ⮚ Mbrojtja e anëtarëve nga politikat e padrejta

Anetaret

Anëtarë të ATOA janë disa nga operatorët turistikë dhe agjencitë turistike më të rëndësishme në Shqipëri

Kemi fuqinë të ndryshojmë industrinë e turizmit në Shqipëri

Anëtarët e shoqatës ATOA kanë qenë shpesh pjesë e debateve televizive për të diskutuar problemet dhe sfidat e sektorit.

Argumentet dhe debatet konstruktive kanë qenë pjesë e këtyre paneleve me aktorë të tjerë të turizmit dhe përfaqësues të qeverisë.

ATOA ka vizionin e ndërtimit të një sektori të qëndrueshëm

Prioritetet Tona

Anëtarët e ATOA janë dakordësuar për vizionin e qartë të zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit dhe prioritetet tona janë:

Ligji i Turizmit

Standardizimi

Bashkepunimi

Aktivitetet tona

7-9

MarCh

ITB Berlin- ATOA members with one stand

Members of ATOA are participating in Berlin for the first time under one stand, ATOA stand    More Details

23

january

Annual ATOA Assembly

Annual Assembly of ATOA is the main event of the association, where all members take part and important desicions are taken  More Details

ATOA është me të vërtetë Zëri Profesional  i Industrisë Shqiptare të Turizmit.
Për të mësuar më shumë rreth aktiviteteve tona dhe për t’u informuar, abonohuni në buletinin tonë.